Woonondersteuning

Huis 1 , Huis 2 en Huis 3 stellen zich tot doel 22 volwassen personen met een mentale handicap een thuis en zinvolle – huishoudelijke – dag- en avondactiviteiten aan te bieden.

Onder 'thuis' verstaan we enerzijds de gezinsondersteunende werking, waar de bewoners in het weekend nog naar huis kunnen gaan. Anderzijds is er de gezinsvervangende werking voor die bewoners die geen thuis meer hebben en waar de verschillende Huizen een nieuwe thuis voor is.

Elke bewoner heeft een begeleider als vertrouwenspersoon. Die noemen we zijn mentor. Hij/zij staat in voor aankopen van kledij, op familiebezoek gaan met de gast, een individuele uitstap,…

Er wordt naar gestreefd iedere bewoner maximale kansen tot zelfontplooiing te bieden door middel van een aangepaste opvang.

Hiermee bedoelen we dat we samen met hen bepaalde zaken, taken gaan doen en niet enkel voor hen. Op die manier krijgen ze de kans om hun zelfontplooiing te optimaliseren. Zo geven we de bewoners een kans om hen zo zelfstandig mogelijk te laten leven in hun huis.

Uitgaande van de aanvaarding van de bewoners zoals zij zijn, met hun specifieke ontwikkelingsmogelijkheden en met hun typische zijnswijze, streven we naar een verbetering of handhaving van hun individueel en sociaal functioneren.

Ons uitgangspunt is dan ook dat de verschillende Huizen, 'het huis' is van de bewoners. Zij bepalen hoe er geleefd wordt en hoe hun avond en weekend er voor een groot stuk zal uitzien.

 

test tnw