Het Heidehuis

Begin december 2006 startte er binnen Tandem een afdeling ‘beschermd wonen’. Hierin konden gasten terecht die beschikten over een hogere graad van zelfstandigheid. Zo nemen sommige gasten het openbaar vervoer naar Bewel of het dagcentrum, betalen ze zelf hun aankopen, …. Er was slechts enkele uren per dag begeleiding aanwezig. Nachtbegeleiding was er niet doch wel een systeem van permanentie vanuit het tehuis niet-werkenden.

Om te starten, kreeg beschermd wonen een erkenning voor 1 gast. Omdat het niet aangewezen was om te starten met maar 1 gast, werd er voor geopteerd om een tweede gast, buiten de erkenning, mee te laten starten. Beschermd wonen ging dus van start met 2 bewoners en een deeltijdse begeleider. Tandem kocht een woning aan in de Noordenstraat te Diepenbeek, Het Heidehuis. Hierin moesten nog allerlei werken gebeuren om een echte ‘thuis’ voor onze gasten te creëren.

Buiten de gasten en hun begeleiding woonden er op de bovenverdieping ook enkele studenten aan wie een kamer werd verhuurd. 2007 was een jaar van uitbreiding en vernieuwing. In september werd de erkenning verdubbeld van 1 naar 2. Ook werden er opnieuw de nodige aanpassingen en renovaties uitgevoerd, zowel binnen – als buitenshuis.

In november 2010 maakte beschermd wonen een nieuwe doorstart. Door uitbreidingsmogelijkheden werd het aantal bewoners uitgebreid tot 5. Er werd een tweede deeltijdse begeleider en een vaste nachtbegeleider aangeworven. Deze laatste is tevens ook het diensthoofd van de afdeling. De verhuur van studentenkamers werd in juli reeds beëindigd zodat de bovenverdieping vrijkwam. Hier namen dan 2 bewoners en de nachtbegeleider hun intrek. Het accent van begeleiding ligt voornamelijk in de ochtend en avonduren. Hierbij worden de gasten zo veel mogelijk gestimuleerd tot zelf denken en handelen, in kader van ieders mogelijkheden. Overdag gaan de gasten werken in een dagcentrum of in Bewel. Tijdens de weekends verblijven ze in hun thuissituatie of in DIO. Op 1 januari 2011 verandert de wettelijke structuur van beschermd wonen naar DIO (Diensten Inclusieve Ondersteuning), een pilootproject vanuit de overheid. Naast een aparte financieringsstructuur komt het accent van begeleiding in DIO nog meer te liggen op inclusie en ontwikkeling van een zo hoog mogelijke zelfstandigheid.

In januari 2017 werd DIO vervangen door persoonsvolgende financiering. 8 bewoners en 4 begeleiders vonden hun thuis in 'Het Heidehuis'. Naast het accent van rust en activiteiten na een werkdag, blijft het stimuleren van zelfstandig- en zelfredzaamheid de belangrijke pijler.

 

test dio