ZORGPAKKETTEN

Zorgpakket dagondersteuning

 

Het minimale zorgpakket (1) binnen de dagondersteuning omvat:

 • Onthaal onder begeleiding (vanaf 8 u) met een gezamenlijk koffie-moment;
 • Geleide activiteiten in kleine groepen (10-12 en 14-15.30 u);
 • Vervoer van en naar activiteiten buiten onze gebouwen;
 • Maaltijdgebeuren onder begeleiding (12-13 u);
 • Maaltijd bereiding, bedeling, toezicht op hoeveelheid en soort voeding;
 • Vieruurtje met begeleiding (15.30-16 u);
 • Begeleiding (tot 16.30 u);
 • EHBO (basismedicatie);
 • Uitdelen medicatie en toezicht op de inname ervan;
 • Intake (aanmelding, kennismaking, infoverzameling, proef en intakedossier opmaken);
 • Voorbereiding opname, onderhandeling zorgpakket;
 • Ondertekenen IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst);
 • Contacten met de netwerken van gast;
 • Opstellen netwerkfiche;
 • Dossiervorming, sociale dienst- en infoverlening;
 • Teambespreking;
 • Opmaken, aanpassen en bespreken van het IDO, beeldvorming en handelingsplan;
 • Elke gast heeft een “mentor”, het vaste aanspreekpunt voor de gast. De mentor wordt betrokken in de besprekingen van gast met zijn netwerk;
 • Aandachts- en/of werkpunten op maat van de gast;
 • Gastenvergadering;
 • Opvolging van de evolutie van gasten en detecteren van nieuwe ondersteuningsnoden;
 • Bespreking nieuwe zorgvragen;
 • Mogelijke doorverwijzing andere diensten;
 • Aanvragen noodsituatie of maatschappelijke noodzaak en opvolgen;
 • Afsluiten dossier en nazorg.

 

We bieden binnen de dagbesteding 3 gedifferentieerde zorgpakketten aan.

Deze zijn afgestemd op geobjectiveerde zorgbehoeften van gasten en afhankelijk van de begeleidingsintensiteit en de nood aan permanent toezicht. Waar nood is aan meer zorgondersteuning of complexere begeleidingsvragen dient er in een gesprek of persoonlijk onderhoud met de voorziening gekeken te worden welke specifieke vereisten er zijn en welk aantal extra personeelspunten hiervoor noodzakelijk zijn.

De intensiteit van het zorgpakket, samen met het aantal dagen dat je gebruik wenst te maken van de dagondersteuning, bepaalt het aantal punten (personeelsmiddelen) die noodzakelijk zijn om de zorg zoals hierboven besproken wordt, te kunnen garanderen.

We krijgen ondersteuning van extra krachten (vrijwilligers, stagiaires, …), die voor ons van onschatbare waarde zijn om de zorg optimaal op de maat van de gast te laten aansluiten.