WOONONDERSTEUNING

Tandem beschikt over een 5-tal huizen met gemiddeld 8 gasten, zodat een warme familiale sfeer ontstaat. Uitgangspunt is dat de gasten zelf bepalen hoe er geleefd wordt en hoe de avond en weekends eruit zien.

Vanuit je eigen specifieke kwaliteiten en je typische manier van zijn, streven we samen naar het handhaven of verbeteren van je individueel en sociaal functioneren en bieden we maximale kansen tot zelfontwikkeling en een zo zelfstandig mogelijk leven in je eigen huis.

Je kiest je eigen pakket dagbestedingsactiviteiten, op basis van jouw interesses, jouw behoeften en jouw noden (zie ook dagondersteuning).

Na de “dagtaak” vinden we het belangrijk dat je rust vindt en kan “thuis” komen. Onder “thuis verstaan we zowel de gezinsondersteunende als de gezinsvervangende werking. Dit wil zeggen dat we samen met je bepaalde (huishoudelijke) taken of ontspanningsactiviteiten doen, zodat je stapje voor stapje en onder begeleiding je eigen leven vorm kan geven. Tijdens de avonduren is er een aanbod aan groepsgerichte, ontspannende activiteiten binnen de leefgroep of ruimte om de vrije tijd individueel in te vullen in de eigen private sfeer van de kamer of door deelname aan activiteiten, hobby’s en vrijetijdsaanbod buiten de gebouwen van Tandem. We denken hierbij aan KVG, Samana, De brug, Prisma, muziekacademie, Theateracademie,…

Weekends kunnen naar keuze in de familiale kring of in je nieuwe “woonst” permanent in Tandem doorgebracht worden, naargelang je eigen gezinssituatie.

Bij ons start het weekend met een rustig ontwaken in een fijne aangename sfeer en staat er na de middag meestal wel wat op het programma, wat aansluit bij de lokale en regionale activiteiten. Of je hieraan deelneemt of liever kiest voor rust, kan je meestal zelf invullen.

We bespreken samen jouw welbevinden op alle levensdomeinen en dit tot aan het levenseinde voor zover dit in onze mogelijkheden ligt. Dit doen we in samenspraak met jou, je familie en/of je bewindvoerder.

Elke gast heeft een begeleider als vertrouwenspersoon. Die noemen we zijn/haar mentor. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor de gast en staat in voor je individuele begeleiding en komt op voor jouw belangen. Verder is het zijn taak om eens een uitstap met je te ondernemen, je verjaardagsfeestje te organiseren, samen met je kledij aan te kopen, je familie of het kerkhof te bezoeken, …

Elk huis legt hierbij nog eigen klemtonen in de aanpak en het begeleidingsaanbod.