Welkom lieve gast,

Dit zeggen we niet alleen tegen u als bezoeker, maar ook elke dag tegen onze gasten. We willen een voorziening zijn waar personen met een mentale beperking en/of cognitieve stoornis zich ‘te gast’ voelen.

Tandem vzw is een bruisende, kleinschalige organisatie, die zorg op maat aanbiedt aan zijn gasten met oog voor het groepsgebeuren. Zowel het individu als de groepsdynamiek spelen hierin een belangrijke rol.

Het aanbod aan activiteiten binnen de dagondersteuning van Tandem vzw is ruim en gedifferentieerd. Elke individuele gast kiest voor zijn eigen programma afgestemd op zijn eigen interesses, behoeften en zorgnoden.

De woonvormen omhelzen 5 huizen met elk een 8-tal bewoners. We creëren een huiselijke sfeer zodat dit een echte “thuis” is voor onze gasten. Dit uit zich niet enkel in de inrichting, ook in de omgang met de groep en in aangepaste activiteiten. We voorzien in de wensen van zowel onze jongvolwassenen als van onze oudere bewoners.

Onze Tandem bestaat uit verschillende delen en we hopen u bij deze te mogen meevoeren als “gast”.

We wensen op elk ogenblik de meest kwalitatieve zorg aan te bieden. Daarom evolueren we en staan er steeds toekomstige ontwikkelingen in de steigers.

 

 

Jan Claes

Directeur vzw TANDEM